MASURI DISPUSE PENTRU LOCALITATEA AFUMATI INCEPAND CU DATA DE ASTAZI, 24.09.2021, ORA 12:00

Prin hotararea nr. 169 din 23.09.2021, Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, luand in considerare evolutia pandemiei de COVID-19 cauzata de noul coronavirus SARS-CoV2 la nivelul localitatii Afumati, a dispus urmatoarele masuri:

Art. 1 Se constata ca rata de incidenta cumulata la 14 zile, in data de 23.09.2021, la nivelul localitatii Afumati este de 6,77/1000 de locuitori, fapt pentru care, incepând cu data de 24.09.2021 ora 12:00, se dispun urmatoarele masuri, urmând a fi reevaluate in functie de evolutia ratei de incidenta.

Art. 2 Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constând in cantonamente, antrenamente si competitii sportive, pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3 (1) in spatiile publice, piete, târguri, bâlciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incât sa acopere nasul si gura, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, emis in temeiul art.13 si al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Pentru prevenirea raspândirii infectiilor cu virusul SARSCoV-2 este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incât sa acopere gura si nasul, pe o raza de 50 m in jurul unitatilor de invatamânt, pentru persoanele care stationeaza in acest perimetru.

Art. 5 Se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7 (1) Activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizuala, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) in conditiile alin. (1), organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt interzise. (3) in conditiile alin. (1), organizarea si desfasurarea activitatii institutiilor publice sau private de cultura care administreaza spatii special destinate activitatilor cultural artistice in aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafete minime de 4 mp pentru fiecare persoana si cu respectarea normelor de protectie sanitara. (4) in conditiile alin. (1), organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise. (5) in conditiile alin. (1), organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;.

Art. 8 (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si rugaciunile colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) in conditiile alin. (1), pentru prevenirea raspândirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 9 Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber.

Art. 10 Se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri).

Art. 11 Se interzice organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene;

Art. 12 Se interzice organizarea de conferinte.

Art. 13 Se interzice, in conditiile Legii nr. 60/1991, republicata, organizarea de mitinguri si demonstratii.

Art. 14. In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri: 1. Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi; b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente; c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie; 2. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, prevazut la pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. 3. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la pct. 1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. 4. Declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 2. si 3., trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura. 5. Masurile instituite, prevazute la pct.1, nu se aplica persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare si care fac dovada indeplinirii acestei conditii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau in format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19. 6. Masurile instituite, prevazute la pct.1, nu se aplica persoanelor fizice provenite din state ale caror autoritati nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare si care fac dovada indeplinirii acestei conditii prin documente, pe suport hârtie sau in format electronic, care sa ateste vaccinarea acestora.

Art.15 (1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-18,00. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si rutier de marfuri isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.

Art. 16 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si la terase este interzisa. (2) Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, precum si la terasele acestora este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati. (3) Masurile prevazute la pct. 1 si pct. 2 se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. (4) in situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la pct. 1 si pct. 2 este restrictionata sau inchisa se permit prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective. (5) Operatorii economici prevazuti la alin.(1) si alin. (2) vor respecta obligatiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, emis in temeiul art. 71 alin 2 din legea 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber cu exceptia celor prevazute la alin (3), cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin 2 din legea 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. (7) Activitatea in baruri, cluburi si discoteci este interzisa.

Art. 17 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness este interzisa.

Art. 18 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a piscinelor interioare este interzisa.

Art. 19 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa.

Art. 20 Activitatea operatorilor economici care administreaza locuri de joaca pentru copii in spatii inchise este interzisa..

Art. 21 Activitatea operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este interzisa.

Art. 22 in conditiile art 5 alin (3) lit.f din Legea nr.55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, a târgurilor, bâlciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art 7 alin.(1) din Hotarârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se desfasoara in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si protectiei sociale.

Art. 23 (1) Atestarea vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2 se realizeaza prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Organizatorii/Operatorii economici care desfasoara activitati potrivit prezentei hotarâri au obligatia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind sectiunea «Verificare reguli interne» din aplicatia mobila «Check DCC» pentru verificarea autenticitatii, valabilitatii si integritatii certificatului, fara a se retine niciun fel de date sau informatii din certificatul verificat. (3) in cazul persoanelor fizice provenite din state ale caror autoritati nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfasoara activitati potrivit prezentei anexe au obligatia de a verifica existenta documentelor, pe suport hârtie sau in format electronic, care sa ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infectia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. (4) Obligatia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplica in cazul persoanelor care au vârsta mai mica sau egala cu 12 ani.

Art. 24 Pentru prevenirea raspândirii infectiilor cu virusul SARS CoV-2, in perioada starii de alerta se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.

Art. 25 (1) Operatorii de transport in comun vor monitoriza permanent gradul de incarcare a mijloacelor de transport pe care le deserveste, in scopul diminuarii aglomeratiei din vehicule si statii, mai ales la orele de vârf. (2) Se va respecta circuitul de urcare/coborâre in mijloacele de transport, dupa cum urmeaza: - in autobuze accesul pasagerilor se va efectua prin usa din fata, iar coborârea pe celelalte usi; (3) Operatorii de transport in comun vor informa calatorii cu privire la obligativitatea purtarii corecte a mastii de protectie si a evitarii consumului de produse alimentare in mijloacele de transport in comun, prin mijloace audio-video si prin afisare in mijloacele de transport in comun.

Art. 26 Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Art. 27 in functie de evolutia situatiei epidemiologice la nivelul judetului Ilfov se vor putea institui masuri suplimentare, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Art. 28 Prezenta hotarâre va fi comunicata Departamentului pentru Situatii de Urgenta, membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, precum si tuturor entitatilor responsabile cu aducerea sa la indeplinire de catre Secretariatul Tehnic Permanent.

 

INFORMARE!

Primariei Comunei Afumati a initiate demersurile necesare implementarii noilor dispozitii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Citeste Politica de confidentialitate GDPR

Am citit

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE GDPR

Precizam faptul ca, in cadrul Primariei Comunei Afumati au fost initiate demersurile necesare in scopul implementarii noilor dispozitii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Avand in vedere faptul ca aceasta institutie prelucreaza «pe scara larga» date cu caracter personal, institutia este obligata sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Primaria Comunei Afumati precizeaza ca a desemnat persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO) in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Uniunii Europene.

Politica de Confidentialitate

Va multumim ca vizitati site-ul nostru.
In momentul in care dumneavoastra vizitati acest site, cand ne contactati sau cand apelati la serviciile noastre, ne incredintati informatiile cu caracter personal.
Din acest considerent scopul acestei Politici de confidentialitate este acela de a va aduce la cunostinta ce fel date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu aceste date.
in conformitate cu dispozitiile legale, operatorul trateaza cu seriozitate confidentialitatea si nu vinde niciodata listele sau adrese de e-mail.
Informatiile nu vor fi oferite unor terte persoane fara a va informa in prealabil.
Scopul pentru care este reglementata o astfel de Politica de confidentialitate este acela de a va aduce la cunostinta toate informatiile de care dumneavoastra aveti nevoie sa luati la cunostinta inainte de a furniza datele cu caracter personal ce va apartin.
Speram ca le veti citi cu atentie.

Prin navigarea pe site-ul www.primariaafumati.ro sau prin contactarea noastra prin formular declarati ca ati fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate”.

DEFINITII

Site-ul www.primariaafumati.ro este proprietatea institutiei Primariei Afumati cu sediul in Soseaua Bucuresti-Urziceni , nr. 151, comuna Afumati, judet Ilfov, avand codul identificare fiscala : 4420708.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), www.primariaafumati.ro este operator de date cu caracter personal.
Cand spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Termenul „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Potrivit legislatiei in vigoare, dumneavoastra, in calitate de vizitator al site-ului reprezentati o „persoana vizata”, adica o persoana fizica identificata sau identificabila.
Persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Pe parcursul desfasurarii activitatii societatea isi poate schimba Politica de confidentialitate. Toate actualizarile si modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.

SOLICITARI SI LAMURIRI


Pentru ori informatii suplimentare, clarificari ori lamuriri asupra prelucrarii datelor dumneavoastra va stam la dispozitie pentru va aduce la cunostinta toate informatiile necesare de care aveti nevoie.
In acest sens ne puteti scrie la adresa de e-mail: secretariat[at]primariaafumati.ro

TIPURILE DE INFORMATII PE CARE SOCIETATEA LE PRELUCREAZA

a) Informatiile furnizare de catre dumneavoastra in baza unui consimtamant
In momentul in care completati rubricile de pe site, cand ne contactati prin telefon sau e-mail, ori ne comunicati prin orice alta modalitate, in mod voluntar informatiile pe care prelucram. Aceste informatii poi include numele, prenumele, adresa de e-mail. Oferindu-ne aceste informatii, noi le pastram in conditii de securitate si confidentialitate in baza noastra de date.
b) Informatii colectate in mod automat
Atunci cand utilizati site-ul nostru chiar si in scop informativ, este posibil sa va colectam informatii despre vizita pe site. Aceste informatii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte informatii despre modul in care ati interactionat cu site-ul. Aceste informatii pot fi utilizate prin folosirea cookie-urilor ori a altor tehnologii de similare.


TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In ceea ce priveste oferirea voluntar prin postarea unui comentariu, temeiul prelucrarii este obligatia noastra legala de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar si interesul nostru legiti de a oferi cititorilor site-ului transparenta si informare. In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, consimtamantul este exprimat in mod valabil asupra prelucrarii.

SCOPURI DETERMINATE PENTRU COLECTAREA DATELOR

In vederea formularii unor raspunsuri pentru intrebarile adresate de catre persoanele ce utilizeaza site-ul;
Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite.

DURATA STOCARII DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi stocate doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor determinate, dar nu mai mult de 3 luni de la ultima vizita pe site sau ultima interactiune cu societatea.

TRANSFERUL DATELOR CATRE TERTE PERSOANE

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (Inspectoratul Teritorial de Munca, ANAF, instante de judecata, Ministerul Public, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati contabili, experti, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate in calitate de angajat, societati de arhivare, hoteluri, agentii de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training si evaluare a performantei, platforme de recrutare) si alti destinatari pe care angajatorul ii nominalizeaza in mod expres, potrivit prevederilor legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
Mentionam ca datele mai pot fi transferate si altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile angajatului.

TRANSFERUL DATELOR CATRE STATE TERTE

Va informam ca in prezent, operatorul nu transfera datele cu caracter personal ale persoanei vizate catre state din afara Uniunii Europene.
In cazul in care aceasta politica va fi modificata, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator, i se vor prezenta garantiile aferente si i va solicita consimtamantul.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de retragere a consimtamantului;

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unei notificati la adresa de contact a operatorului.

Dreptul de acces ( Art. 13 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, avand si dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare ( Art. 16 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine, fara intarziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Avand in vedere scopurile in care au fost prelucrate aceste date, Persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere ( Art. 17 Regulament )

In ipoteza in care:

i. Datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor stabilite.
ii. S-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare.
iii. Opunerea de catre Persoana vizata a prelucrarii datelor.
iv. Prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii ( Art. 18 Regulament)

In urmatoarele situatii :

1. Persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
2. prelucrarea este ilegala, iar Persoana vizata se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar Persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
4. Persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor ( Art. 20 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc şi pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care :
a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor.

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.