Plata OnLine

Protectie sociala

Descarca cereri adeverinte si formulare

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL
MEMBRII

1. Comisia pentru Administratia Publica Locala, Juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului si urbanism:

 • Ghene Mircea Mirel
 • Obrisca Tudor
 • Uta Razvan Alexandru
 • Tone Vlad Adrian
 • Gherghe Robert Cristian

» sus

2. Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati sportive, agrement, turistice, agricultura:

 • Tudor Nicolae
 • Camburu Tudor
 • Pena Marian
 • Niculae Ruxandra Iuliana
 • Gheorghe Mihai Iordan

» sus

3. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, integrare europeana, buget-finante, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert:

  • Voicu Elena
  • Pascu Marius Alexandru
  • Bajenaru Vasile
  • Pana Florin Marian

» sus